Frame 618

Altisss Website

Thực hiện bởi: Capi Agency

Khách hàng: Deeper One

Trưởng dự án: Sơn Trần

2021

Trang web theo dõi sàn giao dịch chứng khoán

Altisss moblile là ứng dụng theo dõi & giao dịch chứng khoán online. Đơn giản và thuận tiện, Altisss cung cấp đầy đủ các công cụ giao dịch, phân tích kỹ thuật, theo dõi biến động, giao tiếp với broker chuyên nghiệp.