Quy trình chuyển giao giải pháp tại Capi

1. Mục tiêu Khi áp dụng CSDP, mục tiêu xoay quanh bốn lợi ích cốt lõi, bao gồm: hiệu suất làm việc, thời gian thực hiện, chi phí và sự đảm bảo của chất lượng đầu ra. Hiệu suất làm việc Khi quyết định sử dụng mô hình chuyển giao giải pháp này, Capi đặt […]