Tổng hợp

Tổng hợp

Tầm nhìn chiến lược Trở thành đơn vị đào tạo và cung cấp dịch vụ thiết kế hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường Đông Nam Á. Sứ …

Trong  công nghiệp phát triển ứng dụng, ứng dụng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đã trở thành một trong những phân khúc thú vị nhất. Tại sao nên đầu tư vào ứng dụng di động B2B? Một trong …