Frame 618

DỊCH VỤ

Đam mê phụng sự dịch vụ chuyên nghiệp

Điểm đến của công ty là trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam về xây dựng website, ứng dụng di động cũng như tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Nghiên cứu, xây dựng trải nghiệm Ứng dụng

Với định hướng trở thành đội ngũ phân tích và nghiên cứu trải nghiệm số 1 thị trường, chúng tôi triển khai dịch vụ nghiên cứu dành riêng cho khách hàng như sau

Dịch vụ tư vấn, đánh giá tình trạng dự án

Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp và dự án về các vấn đề trong và ngoài dự án, từ đó gỡ các nút thắt của dự án và cùng khách hàng đưa ra giải pháp 

Dịch vụ định hướng phương pháp nghiên cứu

Khoan vùng các yếu tố then chốt của dự án và nhu cầu cốt lõi về dữ liệu cần thiết trước và sau khi thiết kế để hoạch định phương pháp nghiên cứu

Tư vấn, định hướng, triển khai giải pháp thiết kế

Tu vấn về giao diện và định hướng trải nghiệm thị giác cho sản phẩm, nhằm mục tiêu đồng bộ với thương hiệu hoặc nhu cầu của chủ dự án, Marketing

Dịch vụ đánh giá cảm quan trải nghiệp tổng thể

Xác định các vấn đề tồn đọng trên sản phẩm ứng dụng của khách hàng về mặt giao diện và trải nghiệm qua tiêu chuẩn CAPI QUALITY CONTROL STANDARD 

Đánh giá tính khả dụng (Usability Testing)

Thực hiện khảo sát, đánh giá tính khả dụng dựa trên bài Test khả dụng được tạo dựng từ các chuyên gia của Capi Agency riêng trên từng dự án

Thẩm định sản phẩm (Heuristic Evaluation)

Thực hiện khảo sát, đánh giá sự tuân thủ của giao diện hiện tại đối với quy tắc thiết kế đã đưa ra từ trước nhằm đảm báo tính thống nhất

Phân tích luồng và độ phù hợp về luồng nghiệp vụ

Thực hiện khảo sát, hoặc đánh giá trên dữ liệu sử dụng về luồng nghiệp vụđộ thuận tiện khi sử dụng trên từng luồng nghiệp vụ cụ thể

Triển khai kiểm thử sản phẩm thực tế

Thực hiện xấy dựng môi trường và đánh giá sản phẩm sau khi ra mắt nhằm đảm bảo tính đúng đắn về giao diện

Thiết kế Ứng dụng/Website

Với thiết kế, chúng tôi cung cấp các giải pháp tập trung cho việc định hướng và xây dựng sản phẩm đi sâu vào cốt lõi của nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp

Tư vấn, định hướng, triển khai giải pháp thiết kế

Tư vấn về giao diện và định hướng trải nghiệm thị giác cho sản phẩm, nhằm mục tiêu đồng bộ với thương hiệu hoặc nhu cầu của chủ dự án, Marketing

Đánh giá sự đồng nhất (UI Consistency Test)

Thực hiện khảo sát, đánh giá sự đồng nhất của từng thành phần với nhau trên 1 giao diện đang có hoặc sản phẩm đã ra mắt để đảm bảo 

Đánh giá tính khả thi của giai đoạn triển khai

Thực hiện phỏng vấn, đánh giá đa khía cạnh từ Thiết kế tới Lập trình và công nghệ nền tảng để đảm bảo tính khả thi của chức trong quá trình thiết kế

Đo lường, phân tích sản phẩm sau khi ra mắt

Cài đặt và phân tích dữ kiệu sử dụng của người dùng với ứng dụng đang hoạt động

Đội ngũ lập trình của chúng tôi tập hợp các cá nhân tài năng giúp hoàn thành dự án của bạn nhanh nhất và ổn định nhất có thể.

Tư vấn, định hướng, triển khai giải pháp lập trình

Tư vấn về giao diện và định hướng trải kiến trúc cho sản phẩm, nhằm mục tiêu tăng cường khả năng triển khai của dự án

Lập trình Ứng dụng/Website

Triển khai lập trình với phương án đã đề xuất với khách hàng hoặc bất kì ngôn ngữ nào mà khách hàng yêu cầu

Tôi ưu hiệu năng của sản phẩm hiện tại

Thực hiện kiểm thử phát hiện lỗi để tìm ra giải pháp tăng cường hiệu năng của sản phẩm ứng dụng và website

Tôi ưu ứng dụng hoặc website với tiêu chuẩn SEO

Đo lường, tính toán và kiểm thử các vấn đề tồn tại trên ứng dụng và website để tối ưu quá trình Marketing

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn

Có một ý tưởng thực sự tuyệt vời? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ biến nó thành sản phẩm thực tế!