Frame 618

Meredith

Thực hiện bởi: Capi Agency

Khách hàng: Deeper One

Trưởng dự án: Kiên Nguyễn

2021

Doctor Booking UI Kit

Miniacs là một ứng dụng hoàn hảo để làm và ứng dụng quản lý tác vụ được thiết kế để giúp mọi người làm việc năng suất và hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nó chứa tất cả hơn 120 màn hình trong các phần tử được sắp xếp và phân lớp.