Frame 618

Genesis School

Thực hiện bởi: Capi Agency

Khách hàng: Deeper One

Trưởng dự án: Sơn Trần

2021

WEBSITE TRƯỜNG HỌC

Genesis là một trường trung học chất lượng quốc tế, được tài trợ bền vững và hơn nữa nó vừa trở thành trường đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào vòng kết nối của Trung tâm Trường học Xanh.