Frame 618

Karofi 360

Thực hiện bởi: Capi Agency

Khách hàng: Deeper One

Trưởng dự án: Sơn Trần

2021

ỨNG DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CỦA KAROFI

Karofi là thương hiệu máy lọc nước. Ứng dụng được người dùng sử dụng để theo dõi thiết bị và phản hồi khi cần sửa chữa.