Lập trình ứng dụng/website

Lập trình ứng dụng/website

Đội ngũ lập trình của chúng tôi tập hợp các cá nhân tài năng giúp hoàn thành dự án của bạn nhanh nhất và ổn định nhất có thể.

Capi có thể làm gì cho dự án của bạn?

Sau khi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ bắt đầu dành thời gian nghiên cứu, phân tích và đưa ra phương án, thời gian cũng như chi phí thực hiện. Trong bảng phân tích yêu cầu, chúng tôi sẽ ghi rõ chi tiết các công việc làm của dự án, thời gian làm, những mô tả chức năng, hướng xử lý các tình huống.
Sau khi hợp đồng được ký, đội ngũ của chúng tôi sẽ lên kế hoạch thực hiện cho dự án và gửi cho khách hàng.
Đây là cuộc họp cho toàn đội ngũ thực hiện dự án nhằm mục đích hiểu rõ về dự án, trách nhiệm của từng thành viên, công việc phân công, deadline, phối hợp thực hiện ra sao và những điều cần chú ý trong quá trình thực hiện dự án.
Bộ phận lập trình sẽ tiến hành lập trình. Công việc và thời gian được theo dõi bởi Quản lý dự án (PM). Các công việc cần làm đều được lên kế hoạch và tuân theo deadline đã được đặt ra. Chúng tôi có công cụ để kiểm soát tiến độ dự án để kịp thời can thiệp nếu có vấn đề xảy ra từ bất cứ phía nào khách hàng.
Đây là bước chúng tôi trao đổi để làm rõ ý tưởng của ứng dụng/website, cũng như xác định rõ mong muốn và nhu cầu của khách hàng về sản phẩm Dựa trên những cơ sở này, Capi sẽ phân tích và tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các chức năng cần và đủ cho ứng dụng/website. Từ đó giúp khách hàng có thêm thông tin để xem xét tính khả thi của dự án mà họ đang theo đuổi. Capi cam kết từ chối những yêu cầu làm sản phẩm có liên quan đến những hoạt động vi phạm về pháp luật, hoặc ảnh hưởng đến đạo đức nhân văn của xã hội.
Sau khi cả hai bên thống nhất với bản phân tích yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa ra bảng báo giá dựa trên những tính năng, yêu cầu trong bảng phân tích này. Nếu hai bên thống nhất thỏa thuận thì tiến hành ký kết hợp đồng.
Bộ phận thiết kế sẽ bắt đầu lên bản thiết kế demo sản phẩm dựa trên bảng phân tích yêu cầu. Sau khi bản thiết kế demo xong, chúng tôi sẽ gửi đến khách hàng. Bản thiết kế này rất hữu ích cho khách hàng vì giúp họ hình dung ra được sản phẩm mà họ muốn làm từ đó đưa ra những chỉnh sửa cần thiết hoặc những cải thiện, hoặc thêm chức năng. Trong giai đoạn này chúng tôi sẽ dành thời gian cho khách hàng kiểm tra, xem xét, chỉnh sửa thiết kế và phản hồi lại cho đội ngũ của Capi.
Sau khi lập trình xong, bộ phận Kiểm soát chất lượng của chúng tôi sẽ thực hiện các bước kiểm tra dựa trên testcase đã đưa ra cho sản phẩm này. Trong quá trình test nếu có lỗi thì sẽ báo bên lập trình để chỉnh sửa lỗi cho đến khi test không còn bug.
Sau khi qua khâu kiểm tra, sản phẩm sẽ được gửi cho khách hàng. Chúng tôi dành thời gian cho khách hàng kiểm tra và phản hồi lại để chính sửa những lỗi do khách hàng báo (nếu có).

Capi có thể làm gì cho dự án của bạn?

Đây là bước chúng tôi trao đổi để làm rõ ý tưởng của ứng dụng/website, cũng như xác định rõ mong muốn và nhu cầu của khách hàng về sản phẩm Dựa trên những cơ sở này, Capi sẽ phân tích và tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các chức năng cần và đủ cho ứng dụng/website. Từ đó giúp khách hàng có thêm thông tin để xem xét tính khả thi của dự án mà họ đang theo đuổi. Capi cam kết từ chối những yêu cầu làm sản phẩm có liên quan đến những hoạt động vi phạm về pháp luật, hoặc ảnh hưởng đến đạo đức nhân văn của xã hội.
Sau khi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ bắt đầu dành thời gian nghiên cứu, phân tích và đưa ra phương án, thời gian cũng như chi phí thực hiện. Trong bảng phân tích yêu cầu, chúng tôi sẽ ghi rõ chi tiết các công việc làm của dự án, thời gian làm, những mô tả chức năng, hướng xử lý các tình huống.
Sau khi cả hai bên thống nhất với bản phân tích yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa ra bảng báo giá dựa trên những tính năng, yêu cầu trong bảng phân tích này. Nếu hai bên thống nhất thỏa thuận thì tiến hành ký kết hợp đồng.
Sau khi hợp đồng được ký, đội ngũ của chúng tôi sẽ lên kế hoạch thực hiện cho dự án và gửi cho khách hàng.
Bộ phận thiết kế sẽ bắt đầu lên bản thiết kế demo sản phẩm dựa trên bảng phân tích yêu cầu. Sau khi bản thiết kế demo xong, chúng tôi sẽ gửi đến khách hàng. Bản thiết kế này rất hữu ích cho khách hàng vì giúp họ hình dung ra được sản phẩm mà họ muốn làm từ đó đưa ra những chỉnh sửa cần thiết hoặc những cải thiện, hoặc thêm chức năng. Trong giai đoạn này chúng tôi sẽ dành thời gian cho khách hàng kiểm tra, xem xét, chỉnh sửa thiết kế và phản hồi lại cho đội ngũ của Capi.
Đây là cuộc họp cho toàn đội ngũ thực hiện dự án nhằm mục đích hiểu rõ về dự án, trách nhiệm của từng thành viên, công việc phân công, deadline, phối hợp thực hiện ra sao và những điều cần chú ý trong quá trình thực hiện dự án.
Sau khi lập trình xong, bộ phận Kiểm soát chất lượng của chúng tôi sẽ thực hiện các bước kiểm tra dựa trên testcase đã đưa ra cho sản phẩm này. Trong quá trình test nếu có lỗi thì sẽ báo bên lập trình để chỉnh sửa lỗi cho đến khi test không còn bug.
Bộ phận lập trình sẽ tiến hành lập trình. Công việc và thời gian được theo dõi bởi Quản lý dự án (PM). Các công việc cần làm đều được lên kế hoạch và tuân theo deadline đã được đặt ra. Chúng tôi có công cụ để kiểm soát tiến độ dự án để kịp thời can thiệp nếu có vấn đề xảy ra từ bất cứ phía nào khách hàng.
Sau khi qua khâu kiểm tra, sản phẩm sẽ được gửi cho khách hàng. Chúng tôi dành thời gian cho khách hàng kiểm tra và phản hồi lại để chính sửa những lỗi do khách hàng báo (nếu có).

Những dự án tuyệt vời!

Capi Agency sở hữu đội ngũ thiết kế tuyệt vời với những nhân sự đầy sức sáng tạo nhưng cũng không kém phần kỷ luật. Đội ngũ của chúng tôi được đào tạo bài bản và làm việc dựa trên 4 nguyên tắc cốt lõi “NHÂN – TIÊN – TÍN – TỐC”, nhân viên có năng lực chuyên môn giỏi, đi tiên phong trong lĩnh vực của mình, làm việc uy tín và tốc độ.

Sự khác biệt

Điểm đặc biệt của Capi Agency

Với hơn 3 năm kinh nghiệm thiết kế ứng dụng/website tại thị trường Việt Nam, Capi Agency đã xây dựng được một quy trình chuẩn hóa phù hợp với nhu cầu, thị trường này.

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn