preloader image

VIE

12 năm kinh nghiệm với các dự án thành công, chúng tôi rất mong chờ được chia sẻ với bạn.

Chúng tôi triển khai quy trình cung cấp giải pháp để mang tới chất lượng tuyệt vời nhất cho mỗi dự án.

Với đội ngũ có khả năng nghiên cứu chuyên sâu cùng các phương pháp phân tích hành vi từ gốc rễ căn bản nhất của người dùng. Chúng tôi tự hào là đội ngũ cung cấp giải pháp có chiều sâu học thuật nhất trên thị trường Việt Nam

Quy trình triển khai giải pháp

Capi Solution Delivery Process

Bước 1

Khởi động

Xác định yêu cầu
Tầm nhìn/Mục tiêu
Thiết lập KPI thành công
Xây dựng Clients Brief
Xây dựng Creative Brief
Thiết lập danh sách ưu tiên
Xây dựng kế hoạch triển khai

Bước 2

Nghiên cứu

Secondary Research
Interview/Survey
Personas
User Story
Empathy Map
Experience Map
Usability Test
Visual Needs

Bước 3

Tư vấn thiết kế

Business Flow
Work Flow
User Flow
Function/Task Flow
Sitemap
Wireframe
Wire Flow
UI Specifications
Concept

Bước 4

Triển khai

Visual Language
Style Guide
UI Design
Prototyping
Mô phỏng tương tác

Lập trình Backend
Lập trình Frontend

Bước 5

Kiểm thử

Quy trình Test dựa trên Capi Quality Control Standard

Bước 6

Bàn giao

Tài liệu nghiên cứu
Bản vẽ mô hình
File thiết kế
File code
Máy chủ/tài khoản
Báo cáo kiểm thử
Sản phẩm cuối

Mức độ hiệu quả

Quy trình tối ưu mang tới chất lượng tuyệt đối

Đối với chúng tôi, thời gian của khách hàng là hữu hạn. Với lời hứa mang tới giải pháp số tối ưu, chúng tôi đảm bảo mọi dự án sẽ có chất lượng tuyệt vời nhất

Chỉ số thành công

0%

Chỉ số hài lòng

0%

Chỉ số phát triển, mở rộng

0%

Chỉ số tối ưu chi phí

0%

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Capi Quality Control Standard

Tiêu chuẩn

Tài nguyên

Đảm bảo sử dụng các nguồn lực chất lượng cao với các yếu tố phù hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tiêu chuẩn

Nghiệp vụ

Đảm bảo quy trình kinh doanh bên trong và bên ngoài ứng dụng nhất quán và có thể triển khai.

Tiêu chuẩn

Nội dung

Đảm bảo rằng tất cả người dùng mục tiêu đều có thể tiếp cận được nội dung.

Tiêu chuẩn

Đối tượng

Đảm bảo rằng các đối tượng có thể được định nghĩa trong ứng dụng phục vụ cho lưu trữ và quản lý.

Tiêu chuẩn

Mục tiêu

Đảm bảo các mục tiêu quan trọng nhất của dự án sẽ được hoàn thành toàn bộ.

Tiêu chuẩn

Phương pháp

Đảm bảo rằng phương pháp sản xuất có tính phối hợp cao, linh hoạt và chính xác.

Tiêu chuẩn

Nhân sự

Đảm bảo các thành viên trong nhóm có chuyên môn phù hợp với mục tiêu và phạm vi của dự án.

Tiêu chuẩn

Giá thành

Đảm bảo tối ưu hóa chi phí hoàn thành dự án mà vẫn bảo hiểm rủi ro bất ngờ.

Nguyên tắc thiết kế

Capi Design Rules & Principles

Tính rõ ràng

Tính rõ ràng đảm bảo khả năng tiếp cận và tự tìm hiểu của người dùng với một nội dung cụ thể như chức năng hoặc nội dung về hình ảnh, văn bản.

Tính tối giản

Tính tối giản đảm bảo trải nghiệm đơn giản dễ tiếp cận cùng với giao diện hiển thị tránh các thông tin nằm ngoài mục tiêu của trải nghiệm.

Tính quen thuộc

Tính quen thuộc đảm bảo khả năng sử dụng của người dùng đối với các chức năng cụ thể đồng nhất lẫn nhau giữa nhiều nền tảng và dễ liên tưởng từ các nền tảng khác.

Tính đáp ứng

Tính đáp ứng đảm bảo cho trải nghiệm xuyên suốt không gặp trở ngại phù hợp với luồng chức năng sử dụng chính của người dùng.

Tính nhất quán

Tính nhất quán đảm bảo cho thông tin hài hòa, thống nhất trên tất cả các vị trí để đảm bảo được khả năng tạo thói quen về hành vi và khả năng nhận diện về giao diện.

Tính thẩm mỹ

Tính thẩm mỹ đảm bảo cho bố cục, màu sắc của các thành phần thiết kế phù hợp với tiêu chí của thương hiệu đồng thời đảm bảo khả năng nhận diện ở khía cạnh quảng bá.

Tính hiệu quả

Tính hiệu quả đảm bảo khả năng vận hành của chức năng tối ưu cho luồng nghiệp vụ cụ thể lại vừa đa hình cho các vị trí có nhiều sự thay đổi.

Tính dễ khắc phục

Tính dễ khắc phục đảm bảo khả năng vượt lỗi trong các tình huống đặc thù về rẽ nhánh, hỗ trợ cho người dùng dễ dàng vượt qua các lỗi của luồng nghiệp vụ là tiếp tục thực hiện công việc.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn đang có một yêu cầu, dự án mới

Để chúng tôi thực hiện nó giúp bạn.

Liên Hệ Ngay

Đối tác và khách hàng

Sự thấu hiểu dẫn lối thành công

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client