Cùng tìm hiểu

Quy trình cung cấp giải pháp

Cùng tìm hiểu quy trình cung cấp giải pháp

Cung cấp các giải pháp với cách xử lí vấn đề triệt để

2. Kiểm thử CQCS

Capi Quality Control Standard (CQCS) as well as key measurements will be implemented to ensure the superior quality of project and minimize risks.

1. Triển khai giải pháp

The next step starting with creating Moodboard, Visual Language, Style Guide will help overall design to be consistent. We then accomplish UI design and Prototyping.

3. Bàn giao

Our final step is delivery the product to you. Our team is always ready to support if you want to upgrade the product into the next level.

Cung cấp các giải pháp với cách xử lí vấn đề triệt để

1. Triển khai giải pháp

The next step starting with creating Moodboard, Visual Language, Style Guide will help overall design to be consistent. We then accomplish UI design and Prototyping.

2. Kiểm thử CQCS

Capi Quality Control Standard (CQCS) as well as key measurements will be implemented to ensure the superior quality of project and minimize risks.

3. Bàn giao

Our final step is delivery the product to you. Our team is always ready to support if you want to upgrade the product into the next level.

Những điều tuyệt vời từ quy trình làm việc!

Chúng tôi đã quen thuộc với những quy trình phát triển phần mềm như SCRUM.
Các nhà thiết kế của chúng tôi làm việc theo nhóm và có khả năng hợp tác tốt với đội ngũ kỹ thuật của khách hàng.
Capi Creative liên tục nghiên cứu công nghệ mới và quy trình phù hợp để áp dụng vào các sản phẩm và dự án, đảm bảo quy trình làm việc giữa các nhóm khác nhau và sản phẩm luôn tốt nhất có thể.

Kết quả sau khi

áp dụng quy trình

Kết quả sau khi áp dụng quy trình

Hoàn thành với chất lượng cao hơn 200+ dự án trong và ngoài nước.
Đạt được sự hài lòng của hơn hơn 900 khách hàng, với hơn 100 đối tác doanh nghiệp.
Tiết kiệm 7528 giờ làm việc của Designer trong 3 năm với hơn 100 sản phẩm thiết kế
Tiết kiệm 21.69% số tiền mà khách hàng có thể phải chi cho các dự án mà không tuân theo quy trình làm việc CSDP.
Cải thiện 62.8% chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của Capi Creative.
100% khách hàng – nhà thiết kế hiểu về sản phẩm một cách rõ ràng

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn