Cùng khám phá quy trình

quản lí chất lượng

Cùng khám phá quy trình quản lí chất lượng

CAPI QUALITY CONTROL STANDARD

Chất lượng đến từ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất

8 khía cạnh kiểm tra

Chúng tôi đo lường trên 8 khía cạnh khác nhau để thống nhất toàn bộ đội ngũ, từ đó đưa ra phương án làm việc chính xác để đảm bảo giá trị cao nhất trong mỗi dự án.

Tài nguyên

Đảm bảo tài nguyên chất lượng cao với các thành phần phù hợp và đạt tiêu chuẩn quốc tế

Luồng nghiệp vụ

Đảm bảo luồng nghiệp vụ trong và ngoài ứng dụng phù hợp và có khả năng triển khai thực tế

Nội dung

Đảm bảo nội dung có khả năng tiếp cận cao với người dùng mục tiêu của ứng dụng

Hướng đối tượng

Đảm bảo các đối tượng được mô hình hoá trong ứng dụng có khả năng lưu trữ và quản lý

Chi phí

Đảm bảo tính đúng đắn, và tối ưu của chi phí hoàn thành dự án đống thời bảo hiểm được các phát sinh ngoài dự kiến

Mục tiêu

Đảm bảo trọn vẹn các mục tiêu tối quan trọng của dự án đã được đề ra

Phương án sản xuất

Đảm bảo phương án sản xuất có khả năng phối kết hợp cao, linh động và chính xác

Nguồn nhân lực

Đảm bảo lượng nhân sự có khả năng chuyên môn phù hợp với mục tiêu và khối lượng dự án

Tài nguyên

Đảm bảo tài nguyên chất lượng cao với các thành phần phù hợp và đạt tiêu chuẩn quốc tế

Chi phí

Đảm bảo tính đúng đắn, và tối ưu của chi phí hoàn thành dự án đống thời bảo hiểm được các phát sinh ngoài dự kiến

Luồng nghiệp vụ

Đảm bảo luồng nghiệp vụ trong và ngoài ứng dụng phù hợp và có khả năng triển khai thực tế

Mục tiêu

Đảm bảo trọn vẹn các mục tiêu tối quan trọng của dự án đã được đề ra

Nội dung

Đảm bảo nội dung có khả năng tiếp cận cao với người dùng mục tiêu của ứng dụng

Phương án sản xuất

Đảm bảo phương án sản xuất có khả năng phối kết hợp cao, linh động và chính xác

Hướng đối tượng

Đảm bảo các đối tượng được mô hình hoá trong ứng dụng có khả năng lưu trữ và quản lý

Nguồn nhân lực

Đảm bảo lượng nhân sự có khả năng chuyên môn phù hợp với mục tiêu và khối lượng dự án

8 giá trị đo lường trong

từng khía cạnh

8 giá trị đo lường trong từng khía cạnh

Rõ ràng

Tính rõ ràng, đảm bảo khả năng hiểu tiếp tiếp cận tới nội dung

Tối giản

Tính tối giản, đảm bảo cảm quan của giao diện hiển thị

Quen thuộc

Tính thân thuộc, đảm bảo thao tác dễ dàng với các giao diện

Đáp ứng

Tính đáp ứng, đảm bảo sự phản hồi tình huống hợp lí

Nhất quán

Tính nhất quán, đảm bảo khả năng hiển thị đồng nhất

Thẩm mỹ

Tính thẩm mỹ, đảm bảo giao diện phù hợp với nhu cầu

Hiệu quả

Tính hiệu quả, đảm bảo khả năng làm việc thuận tiện

Dễ khắc phục

Tính đa hình, đảm bảo khả năng khắc phục sai lầm

Kết quả sau khi

áp dụng quy trình

Kết quả sau khi áp dụng quy trình

Hoàn thành với chất lượng cao hơn 200+ dự án trong và ngoài nước.
Đạt được sự hài lòng của hơn hơn 900 khách hàng, với hơn 100 đối tác doanh nghiệp.
Tiết kiệm 7528 giờ làm việc của Designer trong 3 năm với hơn 100 sản phẩm thiết kế
Tiết kiệm 21.69% số tiền mà khách hàng có thể phải chi cho các dự án mà không tuân theo quy trình làm việc CSDP.
Cải thiện 62.8% chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của Capi Creative.
100% khách hàng – nhà thiết kế hiểu về sản phẩm một cách rõ ràng

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn