preloader image

VIE

Nghiên cứu trải nghiệm người dùng

Với định hướng trở thành đội ngũ phân tích và nghiên cứu trải nghiệm số 1 thị trường, chúng tôi triển khai dịch vụ nghiên cứu dành riêng cho khách hàng như sau.

Dịch vụ tư vấn, đánh giá tình trạng dự án

Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp và dự án về các vấn đề trong và ngoài dự án, từ đó gỡ các nút thắt của dự án và cùng khách hàng đưa ra giải pháp

Dịch vụ định hướng phương pháp nghiên cứu

Khoanh vùng các yếu tố then chốt của dự án và nhu cầu cốt lõi về dữ liệu cần thiết trước và sau khi thiết kế để hoạch định phương pháp nghiên cứu

Tư vấn, định hướng, triển khai giải pháp thiết kế

Tu vấn về giao diện và định hướng trải nghiệm thị giác cho sản phẩm, nhằm mục tiêu đồng bộ với thương hiệu hoặc nhu cầu của chủ dự án, Marketing

Dịch vụ đánh giá cảm quan trải nghiệp tổng thể

Xác định các vấn đề tồn đọng trên sản phẩm ứng dụng của khách hàng về mặt giao diện và trải nghiệm qua tiêu chuẩn CAPI QUALITY CONTROL STANDARD

Đánh giá tính khả dụng (Usability Testing)

Thực hiện khảo sát, đánh giá tính khả dụng dựa trên bài Test khả dụng được tạo dựng từ các chuyên gia của Capi Agency riêng trên từng dự án

Thẩm định sản phẩm (Heuristic Evaluation)

Thực hiện khảo sát, đánh giá sự tuân thủ của giao diện hiện tại đối với quy tắc thiết kế đã đưa ra từ trước nhằm đảm báo tính thống nhất

Phân tích luồng và độ phù hợp về luồng nghiệp vụ

Thực hiện khảo sát, hoặc đánh giá trên dữ liệu sử dụng về luồng nghiệp vụ và độ thuận tiện khi sử dụng trên từng luồng nghiệp vụ cụ thể

Triển khai kiểm thử sản phẩm thực tế

Thực hiện xây dựng môi trường và đánh giá sản phẩm sau khi ra mắt nhằm đảm bảo tính đúng đắn về giao diện

Thiết kế giao diện ứng dụng, Website

Chúng tôi xây dựng quy trình triển khai dành riêng cho các dự án có độ phức tạp cao về UI/UX nhằm mục tiêu mang tới sản phẩm chất lượng tuyệt vời nhất tới khách hàng.

Tư vấn, định hướng, triển khai giải pháp thiết kế

Tư vấn về giao diện và định hướng trải nghiệm thị giác cho sản phẩm, nhằm mục tiêu đồng bộ với thương hiệu hoặc nhu cầu của chủ dự án, Marketing

Tư vấn, định hướng, triển khai giải pháp thiết kế

Tu vấn về giao diện và định hướng trải nghiệm thị giác cho sản phẩm, nhằm mục tiêu đồng bộ với thương hiệu hoặc nhu cầu của chủ dự án, Marketing

Đánh giá tính khả thi của giai đoạn triển khai

Thực hiện phỏng vấn, đánh giá đa khía cạnh từ Thiết kế tới Lập trình và công nghệ nền tảng để đảm bảo tính khả thi của chức năng trong quá trình thiết kế

Đo lường, phân tích sản phẩm sau khi ra mắt

Cài đặt và phân tích dữ liệu sử dụng của người dùng với ứng dụng đang hoạt động

Liên hệ với chúng tôi

Bạn đang có một yêu cầu, dự án mới

Để chúng tôi thực hiện nó giúp bạn.

Liên Hệ Ngay
Lập trình ứng dụng, Website

Đội ngũ lập trình của chúng tôi tập hợp các cá nhân tài năng giúp hoàn thành dự án của bạn nhanh nhất và ổn định nhất có thể.

Tư vấn, định hướng, triển khai giải pháp lập trình

Tư vấn về giao diện và định hướng trải kiến trúc cho sản phẩm, nhằm mục tiêu tăng cường khả năng triển khai của dự án

Lập trình Ứng dụng, Website

Triển khai lập trình với phương án đã đề xuất với khách hàng hoặc bất kì ngôn ngữ nào mà khách hàng yêu cầu

Tối ưu hiệu năng của sản phẩm hiện tại

Thực hiện kiểm thử phát hiện lỗi để tìm ra giải pháp tăng cường hiệu năng của sản phẩm ứng dụng và website

Tối ưu ứng dụng hoặc website với tiêu chuẩn SEO

Đo lường, tính toán và kiểm thử các vấn đề tồn tại trên ứng dụng và website để tối ưu quá trình Marketing