Chặng đường phát triển

Các sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của Capi

của Capi Agency

Mục tiêu

Trong hành trình phát triển từ những ngày đầu đến nay, Capi Agency đã đạt được nhiều cột mốc phát triển quan trọng, khi mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp lớn tại thị trường Việt Nam như Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng MBBank, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với các dự án tầm cỡ qua đó khẳng định vị thế của Capi trên thị trường thiết kế.

Sự kiện

Những dấu mốc quan trọng

12/08/2018: Thành lập Công ty TNHH Capi Agency.
02/2021: Chuyển trụ sở công ty sang Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hoạt động kinh doanh chủ yếu tại thị trường Việt Nam.
03/2021: Bắt đầu phát triển và chú trọng hoạt động Marketing, tập trung củng cố mối quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng mối quan hệ đối tác tại thị trường Việt Nam.
04/2021: Đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Capi Agency đã kết nối và hợp tác thành công với các tổ chức công quyền, Chính phủ. Mở rộng mạng lưới quan hệ tới các tổ chức công.
Hiện nay: Quy mô nhân sự đạt hơn 80 nhân viên chính thức.

Thành tựu mà chúng tôi

đã đạt được

Thành tựu mà chúng tôi đã đạt được

0 +

Dự án
triển khai

0 +

Nhân sự
cốt cán

0 +

Khách hàng

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn