Frame 618

Taihei’s

Thực hiện bởi: Capi Agency

Khách hàng: Deeper One

Trưởng dự án: Sơn Trần

2021

WEBSITE BÁN SẢN PHẨM

Khởi đầu là sản xuất nước tương, Taihei’s cung cấp dịch vụ một cửa từ lập kế hoạch, sản xuất và chế biến các loại thực phẩm và nguyên liệu khác nhau. Khi dịch vụ giao nguyên liệu cho bữa tối Family Set ra đời, trang web được thiết kế để giới thiệu và bán dịch vụ mới này của Taihei cho thị trường Việt Nam.